fbpx

Rynkebehandling & Fillere snart hos din frisør? Eller er legemiddel en gift som ikke bør brukes? Ved bruk av X  lammer man muskulaturen i ansiktet totalt på et unaturlig vis?

“Hvordan få til å se opplagt og fresh ut i en travel hverdag. Rynker rundt  pannen, øyne kan bidra til at du ser eldre og sint ut. Legemiddel er en effektiv behandling som fjerner rynker nesten umiddelbart.  et legemiddel som bruker for å slappe av muskler, hyppig brukt på sykehus. Effekten varer i snitt 3–5 måneder”

I dette sammendraget skal vi gå gjennom ulike formål og vitenskapelige artikler. Vi skal også gjøre rede for om de overnevnte påstandene stemmer.

Hva er Rynkereduserende behandling?

Legemiddelet blokkerer nerveimpulser til små ansiktsmuskler og hindrer at disse musklene trekker seg sammen. Over tid oppstår permanente furer/linjer.  Når muskelen hindres i å trekke seg sammen hindrer man også dannelsen av furer /linjer.

Produsenter/innhold:

Hvem utfører slike behandlinger?

Helsepersonale kan ha en svært ulik bakgrunn og opplæring  og kvaliteten på det som gjøres er  varierende.   Sykepleiere er pålagt å ha en lege som overvåker korrekt behandling.  En lege med norsk autorisasjon har som regel en  anatomisk forståelse av ansiktsmuskulaturen og mer forståelse for hvilke områder stikkes.

Områder man kan behandles hos  menn eller kvinner med ansiktsrynker forårsaket av spenninger i den underliggende ansiktsmuskulaturen.

Panne linjer

Øyenbrynsløft
Rynker rundt øynene
Rynker på nesen

Anspent kjeve/ tanngnisning
Migrene
Overdreven svette i armhuler

Hvordan utføres behandlingen?

Legemiddel injiseres med en engangssprøyte med svært tynn nål, og behandlingen er skånsom, stikket føles som myggstikk.

Bedøvelse  er ikke nødvendig og du kan gå tilbake til dine normale aktiviteter rett etter inngrepet De første 12 timene etter behandlingen bør man imidlertid ikke gni eller massere det området som er behandlet. Det er for å hindre at legemiddelet ikke sprer seg til andre steder.

Kan alle behandles?

Nei er du gravid, ammer, har pågående infeksjon med feber skall du ikke behandles. Hvis du bruker blodfortynnende medisiner trenger du ikke seponere disse innen behandling, men du må regne med risikoen for blåmærke er noe økt.

Hvor lenge varer effekten av behandlingen?

Effekten varer i gjennomsnitt 3-5 måneder etter første gangs behandling. Botoxbehandling er avhengig av at eksakt korrekt mengde av det aktive emnet injiseres på riktig sted. Denne faktoren  avhenger av store krav til legens erfaring og kompetanse.  Vær derfor nøye med at du behandles av en legitimert lege eller sykepleier med dokumentert erfaring med Botoxinjeksjoner.   For å vedlikeholde optimal effekt bør man beregne og gjenta behandlingen 2-3 ganger i året.

Effekt: Man vil merke effekten innen 2-10 dager men full effekt innen 7-10 dager.

Risikoer og komplikasjoner ved behandling med legemiddel

Den vanligste bivirkningen: Hevelse eller blålig misfarving i injeksjonsstedet.

Midre vanlige bivirkninger: Spredning avlegemiddel hvis man ikke følger anbefalte råd: Hengende øyeblokk og assymetri.

Allergiske reaksjoner mot virkestoff.

Leave a comment