fbpx

Håndsvette

Håndsvette
Håndsvette kan bidra til vanskeligheter i arbeid og i sosiale sammenhenger. Flere opplever at livskvalitet blir redusert. Håndsvette kan lett tolkes som nervøsitet eller at man er usikker. Det finnes effektiv og rask behandling mot overdreven håndsvette.

Skjønnhetslegen behandler vi håndsvette med legemiddelinjeksjoner i huden. I løpet av 7-10 dager vil svettingen opphøre. Effekten varer mellom 3-7 måneder.

Bestill Time

Utfordringer med håndsvette

Før svettebehandling mot hender:

Det anbefales at du booker en legekonsultasjon. Under konsultasjonen går legen gjennom hvordan behandlingen utføres. Behandlingen kan utføres i samme time hvis det er aktuelt.

Viktig at du evt tar med medisinliste hvis du bruker faste medisiner.

Under Håndsvette behandling

Det gis noe smertestillende før start av behandlingen. Det gis injeksjoner med svært tynn insulinnål i håndflater og fingre. Injeksjonen gis veldig overfladisk i huden.

Etter Svettebehandlingen

Dagen svettebehandlingen utføres anbefales ikke fysisk aktivitet eller varme bad. Det er for å unngå at legemiddlet svettes ut eller spredningsrisiko. Hvis du får sterke smertestillende skal du ikke kjøre bil. Avtal helst med noen som kan hente deg.

Bivirkninger ved svettebehandling i hender.

Det er sjeldent med bivirkninger men de vanligste er lokal ømhet, små blåmerker.

En mulig bivirkning er forbigående svakheter med pinsettgrepet. Dette vil forsvinne innen 2 uker.