fbpx

Botox & Fillere snart hos din frisør? Eller er botox en gift som ikke bør brukes? Ved bruk av botox  lammer man muskulaturen i ansiktet totalt på et unaturlig vis?

“Hvordan få til å se opplagt og fresh ut i en travel hverdag. Rynker rundt  pannen, øyne kan bidra til at du ser eldre og sint ut. Botox er en effektiv behandling som fjerner rynker nesten umiddelbart. Botox er et legemiddel som bruker for å slappe av muskler, hyppig brukt på sykehus. Effekten varer i snitt 3–5 måneder”

I dette sammendraget skal vi gå gjennom ulike formål og vitenskapelige artikler. Vi skal også gjøre rede for om de overnevnte påstandene stemmer.

Hva er Botox?

Legemiddelet blokkerer nerveimpulser til små ansiktsmuskler og hindrer at disse musklene trekker seg sammen. Over tid oppstår permanente furer/linjer.  Når muskelen hindres i å trekke seg sammen hindrer man også dannelsen av furer /linjer.

Produsenter/innhold:

Vistabel og Allergan er to av verdens store botox produsenter. Man finner også en annen mindre aktør som heter dysport. Botox er et muskelavslappende stoff  framstilt av Botulinum A-gift, et protein framstilt av  bakterien Clostridium botulinum . Stoffet har blitt benyttet i medisinen siden 50-tallet og ble utviklet for behandling av overaktivitet i muskulaturen rund øyet og spasmer for Cerebral parese pasienter.

Hvem utfører slike behandlinger?

Helsepersonale kan ha en svært ulik bakgrunn og opplæring  og kvaliteten på det som gjøres er  varierende.   Sykepleiere er pålagt å ha en lege som overvåker korrekt behandling.  En lege med norsk autorisasjon har som regel en  anatomisk forståelse av ansiktsmuskulaturen og mer forståelse for hvilke områder stikkes.

Områder man kan behandles hos  menn eller kvinner med ansiktsrynker forårsaket av spenninger i den underliggende ansiktsmuskulaturen.

Sinnarynke

Panne

Øyenbrynsløft
Rynker rundt øynene
Rynker på nesen
Reduksjon av tannkjøttsmil (gummysmile)
Sur munn
Røykelinjer over munn
Anspent kjeve/ tanngnisning
Migrene
Overdreven svette i armhuler

Hvordan utføres behandlingen?

Botox injiseres med en engangssprøyte med svært tynn nål, og behandlingen er skånsom, stikket føles som myggstikk.

Bedøvelse  er ikke nødvendig og du kan gå tilbake til dine normale aktiviteter rett etter inngrepet De første 12 timene etter behandlingen bør man imidlertid ikke gni eller massere det området som er behandlet. Det er for å hindre at legemiddelet ikke sprer seg til andre steder.

Kan alle behandles?

Nei er du gravid, ammer, har pågående infeksjon med feber skall du ikke behandles. Hvis du bruker blodfortynnende medisiner trenger du ikke seponere disse innen behandling, men du må regne med risikoen for blåmærke er noe økt.

Hvor lenge varer effekten av behandlingen?

Effekten varer i gjennomsnitt 3-5 måneder etter første gangs behandling. Botoxbehandling er avhengig av at eksakt korrekt mengde av det aktive emnet injiseres på riktig sted. Denne faktoren  avhenger av store krav til legens erfaring og kompetanse.  Vær derfor nøye med at du behandles av en legitimert lege eller sykepleier med dokumentert erfaring med Botoxinjeksjoner.   For å vedlikeholde optimal effekt bør man beregne og gjenta behandlingen 2-3 ganger i året.

Effekt: Man vil merke effekten innen 2-10 dager men full effekt innen 7-10 dager.

 

Risikoer og komplikasjoner ved behandling med Botox

Den vanligste bivirkningen: Hevelse eller blålig misfarving i injeksjonsstedet.

Midre vanlige bivirkninger: Spredning av botox hvis man ikke følger anbefalte råd: Hengende øyeblokk og assymetri.

Allergiske reaksjoner mot virkestoff.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment